Jak działa lampa katalityczna?

ON

ON

 1. Pierwszym krokiem jest przygotowanie odpowiedniego miejsca dla lampy, które powinno być odporne na plamy i wy­sokie temperatury, oraz zapewnić wystarczającą przestrzeń, aby uniknąć niebezpieczeństwa związanego z płomieniem, który pojawi się po zapaleniu lampy.
 2. Aby umieścić płyn o wybranym zapachu w pojemniku lampy, należy zdjąć ozdobną nakładkę, gasidło (nakrętkę gaszącą) i delikatnie wyjąć palnik wraz z knotem. Następnie używając lejka, należy napełnić lampę wybranym płynem za­pachowym marki Scent Therapy do około 2/3 objętości. Po­zostawienie wolnej przestrzeni pomiędzy powierzchnią płynu a szyjką pojemnika umożliwi cyrkulację powietrza i urucho­mienie procesu katalitycznego.
 3. Uwaga! Jeśli wlejesz zbyt dużo płynu i przeleje się on z szyjki lampy, należy osuszyć wszystkie elementy i zmniejszyć ilość wkładu do zalecanej objętości.
 4. Umieść palnik katalityczny (kamień z bawełnianym kno­tem) w szyjce lampy i nałóż na niego gasidło. Pozostaw lam­pę na około 20-30 minut, aby knot nasiąknął płynem zapa­chowym. Gasidło zapobiega przedwczesnemu ulatnianiu się aromatu.
 5. Po upływie wyznaczonego czasu zdjąć gasidło i przystąpić do podpalenia kamienia. Czas nagrzewania kamienia to oko­ło 2-3 minut.
  Uwaga! Pamiętaj, że płomień może osiągnąć wysokość do 15 cm. Upewnij się, że przestrzeń nad lampą jest wolna od przedmiotów łatwopalnych i przygotowana na takie zjawisko.
 6. Po upływie wskazanego czasu zgaś lampę zdmuchując ostrożnie płomień.
  Uwaga! Kamień będzie nadal utrzymywał wysoką tempera­turę podczas całego procesu. Nie należy go dotykać ani prze­stawiać lampy.
 7. Ostrożnie nałóż ozdobną nakładkę na lampę.
  Uwaga! Lampa jest już bardzo gorąca.
 8. Po zgaszeniu płomienia rozpoczyna się proces oczyszczania powietrza, redukcji roztoczy, pleśni i bakterii oraz uwalniania zapachu. Pozostaw lampę w tym stanie maksymalnie przez 30 minut (maksymalny sugerowany czas dla pomieszczenia o powierzchni 14/16 m2). Czas uwalniania się zapachu dla butelki 500 ml wynosi 20 go­dzin.
OFF

OFF

1 i 2. Po upływie 30 minut lub krótszym czasie, zdjąć ozdobną nakładkę i przykryć kamień (lampę) gasidłem. To zatrzyma proces katalityczny i chroni olejek zapachowy przed wyparowaniem, gdy lampa nie jest używana. WAŻNE! Nie dotykaj, ani nie przesuwaj lampy przez czas 30 minut od momentu jej wystudzenia.
3. Na gasidło nałożyć ozdobną nakładkę.
UWAGA! Pamiętaj żeby na żadnym etapie użytkowania lampy nie gasić płomienia ozdobną nakładką ani też gasidłem. Zawsze zdmuchuj ostrożnie płomień!